Betingelser og vilkår

Dine rettigheter ved avbestilling, refusjonsvilkår, samt generelle vilkår for opphold på Legendary Lodge, deltagelse på aktiviteter og leie av utstyr.

1. Innbetaling og tidsfrister

Du kan betale med kredittkort eller PayPal.

Minimum 10 % av totalbeløpet må betales på forskudd, som depositum, innen 14 dager etter ordrebekreftelse. Restbeløpet forfaller 30 dager før ankomst.

Hvis bookingen finner sted mindre enn 30 dager før ankomst må hele beløpet innbetales senest innen 14 dager etter ordrebekreftelse, og alltid før oppholdet starter.

2. Avbestillingsvilkår

For avbestilling og refusjoner gjelder følgende:

  • Ved avbestilling innen 30 dager før ankomst tilfaller innbetalt depositum Legendary Lodge Senja AS.
  • Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst refunderes 50 % av innbetalt totalsum. Legendary Lodge Senja AS beholder de resterende 50 %, for å dekke tapt fortjeneste og andre kostnader.
  • Ved avbestilling mindre enn 10 dager før ankomst beholder Legendary Lodge Senja AS 100 % av innbetalt totalsum, for å dekke tapt fortjeneste og andre kostnader.
  • Hvis du må avbestille på grunn av akutt sykdom får du refundert 50 % av innbetalt totalsum mot fremvisning av sykemelding eller annen gyldig sykdomsdokumentasjon.
  • Hvis Legendary Lodge Senja AS må kansellere, uavhengig av årsak, refunderes 100 % av innbetalt totalsum.
  • Avbestilling/endring skal alltid skje skriftlig.

3. Ansvarlighet, risiko og forsikring

Du er selv ansvarlig for egen forsikring som tar hensyn til aktivitetene du skal delta på.

Du forstår og aksepterer risikoen med alle aktiviteter på Legendary Lodge som du skal delta på. Du deltar på eget ansvar og fraskriver deg alle muligheter for å kreve erstatning fra Legendary Lodge Senja AS ved eventuelle uhell eller skader (person-/materielle skader).

4. Særlige behov

Hvis du har spesielle matbehov, medisinske behov eller allergier, må du informere Legendary Lodge Senja AS ved bestilling.

Vi vil prøve å møte alle våre gjesters spesielle krav, men kan ikke garantere dette, og Legendary Lodge Senja AS kan ikke holdes ansvarlig om kravene ikke kan møtes.

5. Avlysninger

Legendary Lodge Senja AS kan ikke holdes ansvarlig for avlysning av aktiviteter på grunn av uforutsette hendelser eller værforhold.

Hvis slik kansellering skyldes ekstreme værforhold vil vi alltid forsøke å tilby alternative aktiviteter.

6. Foto og video

Du aksepterer at Legendary Lodge Senja AS kan bruke foto- og videomateriale fra Legendary Lodge-turer, inkl. materiale der du selv figurerer, uten din tillatelse og uten vederlag.

7. Erstatningsplikt

Du aksepterer at du er erstatningspliktig ved selvforskyldt tap av eller skade på lånt utstyr.